Informacja o godzinach pracy

Szanowni Klienci, w okresie świątecznym nasze godziny pracy ulegają zmianie.

29.03.2024 r. (Wielki Piątek) pracujemy do godziny 15:00.

Dni wolne od pracy to 30.03.2024 r. (Wielka Sobota) oraz 01.04.2024 r. (Poniedziałek Wielkanocny).

Polityka prywatności i cookies

PUH MKT SERWIS MAZIARZ S.J.

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest PUH MKT Serwis Maziarz SP.J. z siedzibą w Wola Mielecka 592, 39-300 Mielec.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  info@mktserwis.pl, pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby lub telefonicznie (17) 583 05 50.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres rodo@mktserwis.pl, pisemnie na adres wskazany powyżej lub telefonicznie (17) 583 06 07.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu i na podstawie prawnej:

 • W celu realizacji umowy (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. b RODO).
 • W celu realizacji działań posprzedażowych obejmujących w szczególności prowadzenie i analizę badań satysfakcji Klienta, zainteresowania marką, produktami lub usługami, prowadzeniem statystyk posprzedażowych (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. a, f RODO).
 • Marketingu produktów i usług administratora (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. a, f RODO) oraz produktów i usług podmiotów współpracujących (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. a RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek
  prawnej potrzeby wykazania faktów., ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu wypełnienia obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 pkt 1 lit. c RODO).
 • W celu wykonywania umowy ubezpieczenia
  ( podstawa z art.6 ust 1 lit b RODO).
 • W celu obsługi zgłoszonej szkody i likwidacji szkody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

ZAKRES DANYCH

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres, nazwę spółki , dane kontaktowe, dane dotyczące Twojego pojazdu, dane osoby kontaktowej/kierowcy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe jeśli wyraziłeś zgodę na takie przekazanie. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne abyśmy mogli wykonywać usługi.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, kontrahentom oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz poza (EOG) Europejski Obszar Gospodarczy.

PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka), które są używane w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy cookies własne oraz podmiotów trzecich.

W okienku z informacją o stosowaniu plików cookies na naszej stronie, możesz zaakceptować korzystanie z plików cookies. Akceptujesz je również przeglądając naszą stronę internetową. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądasz nasza stronę internetową.

Pliki cookies możesz zawsze usunąć, zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce lub wyłączyć. Całkowite wyłączenie plików cookies może się wiązać z nieprawidłowym działaniem naszej strony.  

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do jej wycofania w dowolnym czasie wysyłając e-mail na adres rodo@mktserwis.pl albo pismo na adres administratora.

Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie w danych narusza postanowienia RODO. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Za Twoja zgodą Twoje dane będą profilowane w sposób zautomatyzowany (np. powiadomieni).

PUH MKT Serwis Maziarz S.J.
Wola Mielecka 592, 39-300 Mielec
NIP 817 18 40 283
REGON 830476310

cross